Marcin Bartyński

radca prawny

Pomagam rodzicom w ich zmaganiach z Sanepidem i wojewodą. Piszę zarzuty i zażalenia. Sporządzam skargi do sądów administracyjnych...
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

Dwa proste kroki, jak zrezygnować z usług pielęgniarki szkolnej

Marcin Bartynski12 września 201969 komentarzy

Oto mamy dzisiaj dzień 12 września. Ten dzień to nie tylko kolejna rocznica rozbicia w 1683 roku Turków pod Wiedniem przez utalentowanego wodza wszechczasów Jana Sobieskiego.

Dzisiaj wchodzi bowiem w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z zapisami ustawy profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi sprawuje pielęgniarka szkolna albo higienistka.

Ustawa wprowadza pewną nowość, a mianowicie domniemanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Obowiązuje zasada, że lekarz przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego musi uzyskać zgodę pacjenta.  Ta zasada dotyczy także pielęgniarek lub higienistek. Ta zasada chroni pacjenta przed narzucaniem świadczeń zdrowotnych wbrew jego woli. Jest to jedno z podstawowych praw pacjentów.

Tymczasem ustawa od 12 września wprowadza domniemanie, że rodzic wyraża zgodę na udzielanie dziecku przez pielęgniarkę lub higienistkę świadczeń z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej. Brak wyraźnego sprzeciwu rodzica oznacza, że zgadza się on na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną w szkole.

Dwa proste kroki, jak zrezygnować z usług pielęgniarki szkolnej

Żeby zrezygnować z usług pielęgniarki szkolnej, należy ją poinformować o swoim sprzeciwie. Sprzeciw złóż w formie pisemnej. Jak to zrobić:

  1. przygotuj na piśmie swój sprzeciw co do objęcia dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną. W piśmie tym możesz, chociaż nie musisz, powołać się na konkretny przepis ustawy. Pismo zaadresuj do pielęgniarki. Pamiętaj o swoim podpisie!
  2. następnie pismo zanieś pielęgniarce. Poproś o pokwitowanie odbioru. Jeżeli pielęgniarka odmówi pokwitowania, pismo wyślij listem poleconym (w piśmie wskaż, kiedy byłeś u pielęgniarki wyrazić swój sprzeciw i że w związku z odmową pokwitowania sprzeciw wysyłasz jeszcze raz listem poleconym).

Obowiązek informowania o prawie wniesienia sprzeciwu na zebraniach z rodzicami

Rodzice powinni dowiedzieć się na pierwszym zebraniu o swoim prawie wniesienia sprzeciwu. Zgodnie z ustawą:

Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.

Ciekawe jest to, że ustawa zaczyna obowiązywać dopiero dzisiaj, tj. 12 września. A więc obowiązek informowania rodziców o sprzeciwie wchodzi w życie dopiero dzisiaj. Tymczasem w wielu szkołach odbyły się już pierwsze zebrania rodziców i nie byli oni informowani o nowych regulacjach.

A jak było w szkole Twojego dziecka? Czy pierwsze zebranie odbyło się wcześniej, niż zwykle? Daj znać w komentarzu!

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 69 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

MICHAŁ 12 września, 2019 o 08:46

Zebranie odbyło się przed 12.09, Pani prowadząca zebranie nie wspominała nic na ten temat. Jak to się ma zatem do „działania” tej ustawy. Załóżmy (chyba tak jest), że szkoła nie poinformowała o tym fakcie w żaden inny sposób (tablica ogłoszeń, strona www, itp.)
Michał

Odpowiedz

Wiola 12 września, 2019 o 11:08

U nas było dokładnie tak samo. Zebranie przed 12.09. Zero informacji o pielęgniarce.

Odpowiedz

Marcin Bartynski 18 września, 2019 o 09:19

@Michał
@Wiola
Bardzo dziękuję za informacje!

Odpowiedz

Kasia 12 września, 2019 o 08:54

Były. Zero informacji, skupili sienna wycieczkach i parkingu. Mój mąż oberwal za wyrażenie swojego zdania publicznie

Odpowiedz

Anna 12 września, 2019 o 16:18

Witam,
Czy mogłabym prosić o wskazanie odpowiedniej podstawy prawnej do rezygnacji? Chcę w w piśmie napisać, że działam w oparciu o Art ten i ten. Pozdrawiam

Odpowiedz

Marcin Bartynski 18 września, 2019 o 09:13

@Kasia
dziękuję za informację!
@Anna
art. 7 ust. 2 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

Odpowiedz

Roman 23 września, 2019 o 11:27

Przydałoby dorzucić ten paragraf gdzieś w tekście.

Odpowiedz

greg 1 września, 2020 o 19:33

ten artykuł wskazuje tylko na procedury dentystyczne „Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów” – punkt 9 nie mówi niczym innym jak o stomatologii więc nie jest to podstawa wystarczająca.

Odpowiedz

Inka 19 października, 2022 o 21:00

@greg – „Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów” – pierwsze 3 słowa mówią o opiece zdrowotnej, więc dotyczy to ogólnie zdrowia a nie tylko opieki stomatologa

Marcin Bartynski 12 września, 2019 o 09:13

@MICHAŁ
@Kasia
Jeżeli pierwsze zebranie było przed 12 września, to nie było jeszcze obowiązku informowania o prawie do wniesienia sprzeciwu, gdyż ustawa weszła w życie dopiero 12 września.
Jednakże czy zaobserwowaliście, czy pierwsze zebranie odbyło się wcześniej niż w latach poprzednich?

Odpowiedz

Jowita 12 września, 2019 o 09:25

U nas tak,bo przeważnie zebrania były po 15 września.

Odpowiedz

Marcin Bartynski 18 września, 2019 o 09:17

Dziękuję za informację!

Odpowiedz

Aga 12 września, 2019 o 09:41

Zebranie odbyło się wczoraj- 11 września. Tak jakoś na szybko zorganizowane ponieważ w poprzednich latach nigdy nie było zebrań dla wszystkich w szkole na hura. Informacji nie dostaliśmy żadnych. Otrzymaliśmy trzy druki- zgoda na fluoryzację, zgoda na objęcie opieka stomatologiczną oraz zgoda na objęcie opieka medyczną. Czyli nic o sprzeciwie czy takiej możliwości. zgodę na fluorkowanie przekreśliłam w całości i dopisałam ze nie wyrażam zgody. Druk stomatologiczny- wpisałam że nie wyrażam zgody-tu chyba szkoła ma zagwozdkę bo nie maja stomatologa i jeśli nie zbierze się właściwa ilość osób- stomatologa w szkole nie będzie. Trzeci druk- i znowu: wyrażam/ nie wyrażam zgody na objęcie opieką profilaktyczną i poniżej wyrażam/nie wyrażam zgody na podanie leków przeciwbólowych. Tu mam zagwozdkę. Niczego nie podpisałam ponieważ nie otrzymałam listy świadczeń- poprosiłam o taką listę wychowawczynię- ustnie, informując ją że wtedy dopiero podejmę decyzję. Jednak….dziś jest 12 więc bez względu na moje wątpliwości dziecko zostało objęte „opieką”. Czy w tej sytuacji zasadnym byłoby jednak złożyć sprzeciw nawet nie czekając na tę listę świadczeń? Jednocześnie dziwiło mnie że rodzice z takim entuzjazmem, nie czytając druku podpisywali zgody, godząc się na niewiadomą. O nowej ustawie nikt nie miał pojęcia i nikogo to nie obchodzi.

Odpowiedz

Marcin Bartynski 12 września, 2019 o 14:03

W zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej od dzisiaj obowiązuje zgoda domniemana. Dopóki nie wniesie Pani sprzeciwu, dziecko jest objęte wszystkimi świadczeniami w tym zakresie.

Odpowiedz

Bożena 12 września, 2019 o 12:10

Na zebraniu w szkole średniej syn dostałam Indywidualną kartę wywiadu środowiskowego. (zebranie przed 12 września) Dziwi mnie jedna adnotacja „ informacje niezbędne do zgłoszenia ucznia w narodowym funduszu zdrowia jako osoby objętej ubezpieczeniam zdrowotnym” ? syn niepełnoletni podlega przecież pod ubezpieczenie rodziców wiec nie bardzo rozumie ten zapis.

Odpowiedz

Marcin Bartynski 18 września, 2019 o 09:20

Dziękuję za informację!

Odpowiedz

marta 12 września, 2019 o 16:59

Przepraszam, raczkuję w temacie – co złego jest w objęciu dziecka taką opieką profilaktyczną w szkole?

Odpowiedz

Hala 15 grudnia, 2019 o 23:58

Profilaktyczna opieka obejmuje wszystkie wykłady, warsztaty….czyli zajęcia
z ratownikiem WOPR, dietetykiem, fizjoterapeutą, konkursy itp.
Gdzie ma być wtedy moje dziecko,
bo nie wyraziłam zgody, na świetlicy,
w domu???

Odpowiedz

Franek 12 września, 2019 o 20:46

Teraz jest Karta Praw Podstawowych, w: Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1569, str. 15622), a w niej artykuł 3 „Prawo człowieka do integralności […] 2. W dziedzinach medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności: a) swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyrażona zgodnie z procedurami określonymi przez ustawę;”. Opcja „zgody domyślnej” na zabiegi medyczne w sensie możliwości nie pytania (z późniejszym wyrażaniem sprzeciwu bądź nie) NIE JEST MOŻLIWA zgodnie z prawem europejskim.

Odpowiedz

Anki 12 września, 2019 o 23:53

I jak się to ma do ustawy, która weszła dziś w życie?

Odpowiedz

Franek 13 września, 2019 o 08:27

w przypadku jeśli z jakiejś przyczyny np. powikłania po jakimś zabiegu założysz sprawę do sądu, i jeśli wcześniej polski sąd tego nie orzeknie i z powodu prawomocnego wyroku nie po twojej myśli odwołasz się do TSUE, to ten orzeknie że zabieg był wykonany bez wymaganej prawem zgody, i rodzi nielimitowaną odpowiedzialność cywilną i karną po stronie lekarza. Bo ten zapis prawa, jako sprzeczny z prawem nadrzędnym (ratyfikowany traktat międzynarodowy) z powodu wady prawnej nigdy nie wszedł w życie. Taki mamy Sejm :<

Odpowiedz

Ameritum 12 września, 2019 o 22:38

Czy taki sam sprzeciw trzeba wyrazić w przedszkolu? Zebranie także było 6 więc przed wprowadzeniem ustawy. Zero informacji o opiece medycznej.

Odpowiedz

Monika 16 września, 2019 o 22:43

Ja wyrazilam.

Odpowiedz

Marcin Bartynski 18 września, 2019 o 09:16

Ustawa dotyczy tylko szkół.

Odpowiedz

Lena 23 września, 2019 o 21:06

Złożyłam sprzeciw kilka dni temu a dzisiaj pielęgniarka szkolna wzywa mnie we pakietu zdrowotnego.Nie wiem o co chodzi

Odpowiedz

Ewa 25 września, 2019 o 16:05

Na zebraniu cisza w temacie. Pielęgniarka przyjęła pismo , pokwitowała na kopii, że się zapoznała, kazała jeszcze zaznaczyć na swoim druczku, że rezygnujemy z profilaktycznej opieki pielęgniarki i czy się zgadzamy, że w razie zagrożenia życia dziecka może udzielić pomocy dziecku . Jednak wspomniała że da nam druczek do bilansu i mamy go i tak wykonać we własnej przychodni skoro ona nie może sama zrobić bilansu. Pytanie- Czy ma prawo do wymagania od nas zrobienia tego bilansu i przetwarzania danych osobowych i medycznych naszego dziecka w dodatku razem z wychowawcą , gdzie jest na druczku takowa rubryczka (wypełnia wychowawca)??? Przecież złożyliśmy sprzeciw.

Odpowiedz

Majka 28 września, 2019 o 06:39

U nas zebranie było przed 12.09. Nikt nic nie wiedział, nawet pielęgniarka do której specjalnie poszłam spytać co wchodzi w zakres jej kompetencji. Powiedziała, że tylko fluoryzacja (nie wyraziłam zgody) i nic więcej przynajmniej nie w pierwszej klasie. Zaznaczyłam wtedy (tylko ustnie), że moje dziecko nie ma bilansu jeszcze, więc skoro ona chce wżyć, mierzyć i sprawdzić ciśnienie, to ja chcę przy tym być – ona odpowiedziała że oczywiście tak może być. Wczoraj (27.09) dziecko wróciło ze szkoły z informacją, że pielęgniarka sama je wzięła, zmierzyła, ważyła, ciśnienie sprawdziła, nawet kazała zdjąć koszulkę. A na mailu informacja od wychowawczyni, że mamy się nie martwić: „badania będę w szkole”. Jest to nasz pierwszy rok w szkole, jestem zaskoczona tym jak to wszystko działa.

Odpowiedz

Marcin Bartynski 8 października, 2019 o 17:47

Dziękuję za komentarz!

Odpowiedz

Gosia 8 października, 2019 o 11:16

witam!
Złożyłam rezygnację z usług pielęgniarki szkolnej. Dzisiaj zadzwoniła do mnie ów kobieta i wymaga bym przyniosła jej zaświadczenie od lekarza, o tym, że dzieci są pod opieką lekarską. Zapytałam ją o podstawę prawną, odpowiedzi nie uzyskałam. jedynie coś w stylu, że ona to musi mieć. Powiedziałam, że w ustawie nic takiego nie ma, ale się jeszcze zorientuję i dam jej odpowiedź. Dzieciaki są leczone, o ile jest potrzeba, prywatnie. Mamy wykupiony pakiet medyczny dla całej rodziny. i o tym wspomniałam. co do dalszych tłumaczeń, to nie czuję się zobligowana prawem. Co odpowiedzieć tej kobiecie by uciąć temat?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Marcin Bartynski 8 października, 2019 o 17:48

Pani intuicja była słuszna – nie ma Pani obowiązku przedkładać pielęgniarce żadnego zaświadczenia.

Odpowiedz

Bozena 10 października, 2019 o 12:51

Witam, chcialabym cofnąć zgodę na.opieke pielegniarki w szkole. Czy wystarczu moje zwykle pismo? Dodam, iz pielegniarka wręczyła dzieciom karteczki dot.szczepienia na odre. Chcę wręczyć pismo, a kartkę wyrzucić. Czy będzie bez konsekwencji?

Odpowiedz

Karolina 28 października, 2019 o 12:49

Witam. U mojego Syna słowem nie wspomniano. Kartkę od wychowawczyni na temat opieki medycznej otrzymaliśmy w zeszłym tygodniu. Wszędzie zaznaczyłam że nie wyrażam zgody. Nie było słowa na czym ta profilaktyka miałaby polegać. Dzis higienistka dorwała mojego Syna i nakrzyczala z pretensjami, że Mama to niech pomyśli… Niech to jeszcze raz wypełni… Synek 9l nie umiał jej odpowiedzieć… Bardzo się wystraszył. Powiedziała, że jak coś mu się stanie to nie udzieli pomocy. Jak mam postąpić… Czemu moje dziecko zostało napietnowane…?

Odpowiedz

Anna 27 stycznia, 2023 o 19:28

A czy pielęgniarka szkolna ma prawo wykluczyć dziecko z lekcji WF z powodu nie oddanego bilansu 7 latka?
W naszej szkole pani wystosowała pismo do dyrekcji, w którym wskazała osoby, które nie oddały bilansu oraz informacją, że nie mogą one brać udziału w zajęciach z WF.
Dziękuję

Odpowiedz

Joanna 6 listopada, 2019 o 10:10

Rezygnacja wiąże się z tym że pielegniarka nie otrzyma pieniążków na dziecko z nfz z państwa składek. Pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia musi udzielić, a ponieważ jest przedsiębiorcą wystawi za nią rodzicom fakturę na podstawie cennika dla osób nieuprawnionych. Rodzic może zrezygnować z fluoryzacji, zastrzec, żeby nie podawać leków, zawsze gdy się dziecko źle czuje zdzwonimy do rodzica, a dziecko ma opiekę w gabinecie, czasami dzieci zasypiają pod kocem na kozetce zanim rodzic po nie przyjedzie. W sytuacji rezygnacji dziecku udzielana jest pomoc przez nauczyciela w toalecie gdy np. leci krew z nosa, rodzic jest natychmiast wzywany z ,,błachego” powodu bo nauczyciel musi wracać na lekcję. Zanim napiszemy rezygnację dobrze sie zastanówmy czy tego chcemy. Jesli opieka jest bezplatna i nam sie należy dlaczego rezygnujemy z niej całkowicie. Pielegniarki szkolne nsniezczepią dzieci. Wykonują badania przesiewowe jak dziecko nie widzi, ma krzywe plecy, lub pojawia się inny problem powiadamiają o podejrzeniach rodzica. Rodzic ma obowiązek wykonać badania tzw. bilans po przesiewie w szkole. Wszelkie zaniedbania w opiece po przez pedagoga pielegniarka ma prawo zgłosić do opieki społecznej. W moim gabinecie czasami dzieci łapią tylko oddech przed kolejnymi zajęciami, piją herbatę ziołową, myją ręce, wysmarkują nosy i wracają na lekcje.

Odpowiedz

Kamila 28 kwietnia, 2021 o 16:21

Stary komentarz, ale na jakiej podstawie prawnej Pani twierdzi że rodzic ma obowiązek wykonać takie badania?

Odpowiedz

Sławek 15 stycznia, 2022 o 00:06

Oczywiście absolutnie nie ma takiego obowiązku. To jawna nadinerpretacja. Proszę nie straszyć „opieką społeczną” za brak bilansów! To jest niepoważne szanowna Joanno.

Odpowiedz

Iza 10 lutego, 2020 o 22:45

Ja na druku od pielęgniarki napisałam , ze nie wyrażam zgody ! A dzziecko zostało zabrane do jej gabinetu mówiąc mu , ze na to nie ma zgody i nie zgody !!!

Odpowiedz

Kasia 25 września, 2020 o 09:05

Na przyniesionym przez dziecko świstku dot. opieki pielęgniarki w szkole zaznaczyłam, że nie wyrażam zgody . Nie podałam danych dziecka oprócz imienia i nazwiska. Na drugi dzień pielęgniarka czekała na mnie przed szkołą, miała już PESEL córki wpisany na tym świstku i powiedziała, że żadne RODO, że ona musi założyć kartotekę ucznia….Nie wyraziłam. Nie potrafiła podać podstawy prawnej.
Wczoraj dziecko w jej obrotach mierzenie, ciśnienie…….i jeszcze dostałam kartkę na bilans siedmiolatka by iść do lekarza…
Czy moje nie wyrażenie zgody jest nieważne?

Odpowiedz

Marta 4 marca, 2021 o 12:52

Witam. Czy można wycofać wczeaniejsza zgodę? Pozdrawiam

Odpowiedz

Kamila 28 kwietnia, 2021 o 16:17

Dzień dobry, czy przyjęcie dziecka do technikum może być uwarunkowane bilansem z 7 klasy? Pielęgniarka mnie tak straszy w co szczerze wątpię. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Ilona 23 lipca, 2021 o 23:50

Mam tem sam problem. Pojadę w pon do szkoły osobiście bo już ręce opadają….

Odpowiedz

Beatta 27 maja, 2021 o 13:23

skąd tyle jadu na pielegniarki szkolne. pracuje w medycynie szkolnej ponad 20 lat. wad wzroku nie powiem ile stwierdziłam wad postawy jeszcze więcej. Nikomu krzywdy nie zrobiłam , staram się przekazywać rzetelną wiedzę. Zostaję po godzinach jak dziecko jest chore nim je rodzic odbierze. straszne te Państwa posty.

Odpowiedz

kasia 14 września, 2021 o 10:55

tez jestem pielęgniarką szkolną przez cały rok nie mogłam sie doprosić aby matka poszła z dzieckiem do lekarza na bilans a jak dziecko dostało sie do szkoły aktorskiej i tam był wymagany bilans moment matka była pod gabinetem z prosbą o wykonanie bilansu .Ale czy to oto chodzi? ludzie przeciez my podejrzewamy wady u waszych dzieci i napewno nie robimy im krzywdy.

Odpowiedz

maria 27 kwietnia, 2022 o 10:48

pani pielegniarko , a czy fluoryzacja jest zdrowa? dla naszych dzieci?

Odpowiedz

Pati 28 października, 2021 o 09:04

A to stąd, że mimo mojego braku zgody na fluoryzację, szefowa wszystkich szefów- czytaj higienistka- w dniu wczorajszym rozdala szczoteczki i KAZAŁA
Wszykim dzieciom szczotkować gdzie pół klasy rodziców są świadomi i nie wyraziło zgody.

Odpowiedz

Emilia 27 września, 2022 o 22:00

A stąd, że wciskacie np.dzieciom kity o dobroczynnej fluoryzacji, nie zapoznacie się z rzetelną wiedzę na ten temat i wykonujecie procedury bez namysłu

Odpowiedz

Waldek 25 września, 2023 o 20:16

skąd tyle jadu, już mówię: Bo macie przewrócone w du**ch. To wy jesteście dla nas nie my dla Was!!! Jeżeli mówi się wam raz co oczekujemy od Was dla naszych dzieci to macie to zaakceptować a nie stawiać „swoje widzi mi się” ponad wolą rodziców i prawem. Większość z Was nie potrafi nawet przeprowadzić sztucznego oddychania nie mówiąc już o chwycie Heimlicha, umiecie tylko wypełniać papiery i wypełniać bezdusznie polecenia marionetek z MZ.

Odpowiedz

Justyna 4 czerwca, 2021 o 11:08

Witam czy brak zgody na opieke higienistki szkolnej itd .. należy składać na kazdy rok szkolny ? Czy mój sprzeciw z roku 2019 jest nadal aktualny ?

Odpowiedz

ANKA 13 czerwca, 2021 o 00:00

Tak, pani sprzeciw jest uznawany przez pielęgniarkę do momentu, gdy pisemnie zdecyduje pani inaczej.

Odpowiedz

Wioletta 31 sierpnia, 2021 o 10:01

Czy jest jakiś wzór rezygnacji opieki pielęgniarskiej w szkole? Co takie pismo musi zawierać?

Odpowiedz

Joanna 18 października, 2021 o 21:59

Na pierwszym spotkaniu
Zrezygnowałam z fluoryzacji
Zrezygnowałam z opieki Pani higienistki
Zgodziłam się na sprawdzenie głowy w razie wszawicy.
Owa Pani Higienista zaczyna dobierać się od dzisiaj do dzieci i bach znalazła moje sprzeciwy.
Zadzwoniła do mnie z jedną wielką awanturą aby jej wyśnić dlaczego nie może zbadać dziecka, odpowiedziałam grzecznie, że mam prawo odmówić a potrzebne badania robię u lekarza a nie higienistki zaczęła mnie straszyć, że nie udzieli pierwszej pomocy dziecku jeśli takiej pomocy będzie trzeba udzielić i oczywiście, że jestem w grupie paru osób ze szkoły które nie wyraziły zgody na fluoryzację. Dodała na końcu, że mam jej w takim razie przynieść bilans 7 latka od lekarza. Czy ja mam obowiązek dostarczyć ten bilans do szkoły?

Odpowiedz

Helena 21 października, 2021 o 12:24

Proszę o informację Jakie obowiązują przepisy na rok szkolny 2021/2022 o przeprowadzaniu fluoryzacji w szkole w sytuacji pandemii, ponieważ NFZ domaga się wykonania tej procedury mimo stanowiska MZ z lutego 2021 r. Wymagania wyrażone przez MZ nie są możliwe do spełnienia , a NFZ nie ma ochoty płacić tylko za prowadzenie tematycznej edukacji zdrowotnej w ramach tej procedury, tylko poprzez ZOZy nalega, aby ” w jakiś sposób” wykonać to czyszczenie zębów fluorem w szkołach, mimo sprzeciwu Dyrektorów szkół.

Odpowiedz

Hala 26 lutego, 2022 o 07:53

W Polsce jest niska kultura zdrowotna.
Ogólnie dzieci są zaniedbane zdrowotnie przez rodziców.
Oczywiście istnieją rodzice, którzy bardzo dbają o swoje pociechy, ale to mniejszość.
Jest mnóstwo przypadków ignorancji, Ciemnogrodu..
Tragiczny przypadek prześladuje mnie
dotyczący zastraszonej uczennicy, która ma przekreślone normalne życie.
Wpadli rodzice z awantura, że dziecko głuche..że zrobią porządek, podadzą do sądu, opiszą w gazetach, do telewizji pójdą…
W czym rzecz?
Rodzice oczywiście nie zgadzali się na opiekę w szkole.
W liceum wykryta została choroba uszu, postępująca.
Dobrze, że jest przechowywana dokumentacja medyczna 10 lat.
Szukamy w kartach ( razem z Panią dyrektor) śladów dokumentacji dziecka.Wyszła okrutna prawda.
Matka nie zgodziła się na badanie słuchu.
Czarno na białym widnieje jej podpis.
Jaka straszną krzywdę zrobiła dziecku.
Za późno już było na jakiekolwiek leczenie.
Taka mamusia powinna iść siedzieć, takie babska powinny mieć zakaz posiadanie dzieci.
KAT DLA SWOJEGO DZIECKA.
Tępi rodzice nie zdają sobie sprawy, co to jest profilaktyka.
Niestety, nie cofnie się czasu, ale powinny być ostre kary dla takich „rodziców”.
Rodzice nie zdają sobie sprawy, jak dzieci cieszą się, gdy są ważone, mierzone, czytają cyferki..
Podchodzą i pytają się, a dlaczego pani nie chce mnie zważyć…
Młodsze nawet płaczą.
Czują się odrzucone, nie kochane..dlaczego wszyscy, a ja nie, stygmatyzowane, wstydzi się..
Jeśli chodzi o oświatę zdrowotna, co wtedy z dziećmi?
Idą na świetlicę, do kącika wyciszeń, do równorzędnej klasy na lekcje..
Nie mam szacunku dla takich rodziców.
To potwory !!!

Odpowiedz

Kasia 13 kwietnia, 2022 o 15:53

Tez tego nie rozumiem, dlaczego rodzice nie wyrażają zgody na badania przesiewowe, oni sa w pracy a dziecko w tym czasie może mieć zrobione badania i jakies wytyczne co robić dalej. Jak dziecko będzie się źle czuć to musi czekać aż szanowny rodzic przyjedzie je odebrać, a mogłoby mieć udzieloną pomoc, potem lamenty o brak opieki. Ok jest prawo do sprzeciwu – tylko niech mi ktoś poda racjonalne argumenty dlaczego nie chce korzystać z opieki pielęgniarki. czekam

Odpowiedz

kasia 27 kwietnia, 2022 o 10:53

Chodzi o przymus szczepien, ja nie rozumiem, jak miliony dzieci sie szczepi i państwo udaje, ze nie ma nopów, zgłosić nopa graniczy z cudem -mowie serio, znam kilka dzieci co zmarło po szczepieniach,a teraz te szczepionki na covida ,za ktore producent nie odpowiada, czemu nie odpowiada? zero odpowiedzialnosci. Po szczepieniu zwykła szczepionka gdy dziecku cos sie stanie to rodzic musi pieniadze wykładac na leczenie, odszkodowan poszczepiennych w Polsce nie ma, za to zastraszanie, donosy do sanepidu sa i to pełno. Myślę, ze duzo osob rezygnuje z pielegniarki, bo one naciskaja na bilans, a na bilansie chca szczepic!

Odpowiedz

Ania 21 września, 2022 o 21:54

Dlaczego rodzice nie wyrażają zgody na bilans,już odpowiadam. To żaden bilans,ja rodzic mam na kartce napisać na co dziecko choruje, ostatnio dostałam kartkę od dziecka gdzie ja miałam je zważyć i zmierzyć. Prawda jest taka drogie pielęgniarki, że wam chodzi o zarobek(co rozumiem, ale żadnego wysiłku w opiece nad dzieckiem nie widziałam przez 10 lat). Dziś nie wyrażam zgody. Jak dziecko jest chore idę do lekarza. Na bilansie nie zauważono wady wzroku, sama udałam się na wizytę (2lata 2 m-ce). Nikt łącznie z lekarką nie widział wady postawy,początki skoliozy. Opieka lekarska w tym kraju to walka z wiatrakami. Gdy szukałam przyczyny bólów brzucha u dziecka słyszałam,że jakbym miała więcej dzieci to nie szukałabym u dziecka chorób, ze mam leczyć za swoje- alergolog NFZ(składki płacę 2). Tak naprawdę diagnozę poznałam po 5 latach odbijania się od kolejnych drzwi,pomógł starszy wiejski lekarz z powołania.

Odpowiedz

Kasia 31 sierpnia, 2022 o 17:33

Szok. Ludzie ja pracuję w szkole. Przez brak waszych zgód nie możemy pomóc w razie sytuacji chorobowej czy wypadkowej Waszym dzieciom. Trzeba Was w trybie pilnym ściągać z pracy do każdego bolącego brzuszka, głowy, skaleczenia lub od razu wzywać karetkę. Komu ma służyć brak zgody na opiekę? Jeśli dziecko źle się poczuje i tak dzwoni się zawsze do rodzica, a dziecko bezpiecznie czeka u pielęgniarki w ciszy zaopiekowane. Przemyślcie czy Wasze widzimisie ważniejsze czy dziecko?

Odpowiedz

Ewel 21 września, 2022 o 22:40

A jak to się ma w takim razie gdzie w tamtym tygodniu pielęgniarka zabrała wszystkich na szczepienie? Syn był chory,siedział w domu wiec on nie ale cała klasa poszła. Nikt rodziców nie uprzedził o nie zapytał. ?!

Odpowiedz

Emilia 27 września, 2022 o 22:05

To niemożliwe!!

Odpowiedz

Monika 15 września, 2022 o 12:05

W szkole do której zaczęła uczęszczać moja 7letnia córka nie wyraziłam zgody na opiekę pielęgniarki. Dziś zostałam wręcz zaatakowana przez wychowawczynię oraz pielęgniarkę które twierdzą że jeśli odmawiam to odmawiam również pierwszej pomocy oraz wezwania pogotowia. Bilans potrzebny na lekcję wf
.Jak to ugryźć ? Dodam że dziecko jest pod opieką zdrowotną prywatnie.

Odpowiedz

Marcin Bartyński 15 września, 2022 o 12:16

@ Monika
sprzeciw można tak sformułować, żeby wprost z niego wynikało, że nie dotyczy on przypadków udzielenia pierwszej pomocy, urazów, oparzeń, zatruć.

Odpowiedz

Ewel 21 września, 2022 o 22:36

U synów w szkole młodszego wyraźnie napisałam na druku że nie wyrażam zgody. Zaś u starszego wgl takich karteczek nie było,wychowawczyni zdziwiła się że wgl u młodego były i noc o temacie nie wiedziała. Teraz już wiem co powinnam zrobić.

Odpowiedz

Aneta 27 września, 2022 o 09:00

Dzień dobry, do tej pory nie otrzymałam ze szkoły żadnej informacji na temat objęcia mojego dziecka opieką pielęgniarki/higienistki/stomatologa. Czy szkoła ma obowiązek dać rodzicom do podpisu oświadczenie o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na taką opiekę?
Wczoraj pojawiła się informacja, że dzieci będą dostawały w szkołach jodek potasu. Co napisać w piśmie, aby miało to moc prawną i aby ustrzec dziecko przed podawaniem mu czegokolwiek w szkole?

Odpowiedz

Agnieszka 27 września, 2022 o 10:46

dzień dobry, czy można prosić o wzór takiego pisma, które muszę złożyć ? Będę wdzięczna

Odpowiedz

Marcin Bartynski 28 września, 2022 o 08:27

Dzień dobry,
zapraszam do kontaktu: marcin.bartynski@gmail.com
Informuję jednak, że świadczę pomoc prawną odpłatnie.

Odpowiedz

Paweł 5 października, 2022 o 14:20

Witam,
Od wczoraj wertuje trochę internet, strony na fb, aby podjąć decyzję co do opieki pielęgniarki w zerówce. A przykrością stwierdzam, że ludzie nie potrafią odpowiedzieć jakie są wady, a jakie zalety opieki pielęgniarskiej. Rozumiem obawy o szczepienie ale z treści ustawy jak udało mi się dociec zostały one zdjęte z pielęgniarki szkolnej w 2007 roku. Czy naprawdę jakieś pogadanki, czy bilans (który i tak nie jest obowiązkowy) to jest taki problem dla rodziców ? Odnoszę wrażenie, że większość rodziców która nie zgadza się na opiekę pielęgniarki robi to ze strachu przed kontaktem z nią. A z tego co do tej pory wyczytałem nie ma się czego bać, bo nic nam nie może zrobić jeśli świadomie jej na to nie pozwolimy. Jeśli się mylę to proszę mnie sprostować. Chętnie poznam merytoryczne punkty widzenia

Odpowiedz

Magdalena 7 października, 2022 o 10:33

Tydzień temu pani pielęgniarka dała mojemu synowi kartę by zrobić bilans w 1 klasie liceum. I każe go oddać już za 3 dni czyli dała czasu 10 dni na jego zrobienie. Już chodziła wczoraj po klasach i się upominała o te bilanse. Bilansu nie zrobiliśmy bo po prostu nie mam na to czasu. Mąż jest za granicą a ja w nowej pracy nie mogę wziąć teraz wolnego. Jak myślicie stanie się coś jak syn odda ten bilans za miesiąc?. Ja myślę że nic by się nie stało tylko ta pielęgniarka będzie nękać mojego syna.

Odpowiedz

Anna 27 stycznia, 2023 o 19:29

A czy pielęgniarka szkolna ma prawo wykluczyć dziecko z lekcji WF z powodu nie oddanego bilansu 7 latka?
W naszej szkole pani wystosowała pismo do dyrekcji, w którym wskazała osoby, które nie oddały bilansu oraz informacją, że nie mogą one brać udziału w zajęciach z WF.
Dziękuję

Odpowiedz

barbara 3 września, 2023 o 22:25

Jestem pielęgniarką szkolną od 15 lat. To co tu czytam, powala. Po pierwsze: pielęgniarka nie podaje żadnych szczepionek, zastrzyków, leków w szkole, chyba, że jest na to zlecenie lekarskie dostarczone od rodzica i chodzi o chorobę przewlekłą. Z leków – podaje się tylko doraźnie p/bólowe, rozkurczowe , i to po ustaleniu z rodzicem. Jeśli pielęgniarka pracuje jednocześnie w przychodni- zdarzają się pewnie te przypadki które ktoś wyżej opisał, że dziecko dostało kartkę na szczepienie. Ja żadnych kartek nie daję, szczepienia są w interesie lekarza POZ. Po drugie- Pielęgniarka szkolna w razie sprzeciwu rodzica co do opieki – i tak ma to dziecko na swojej liście, z tym, że nie może przy nim nic zrobić, obowiązuje ją tylko pomoc w nagłym wypadku, zagrażającym życiu. Nawet ból brzucha, skaleczenie palca, otarcie kolana- obowiązek pomocy spada na Dyrekcję ( a ta może dzwonić do rodzica)… Brak takiej zgody to też wykluczenie z pogadanek. Jest to duża strata dla dziecka. Robimy różne pogadanki- z pierwszej pomocy, o zdrowiu, o technice mycia zębów. Ja wiem, że badania bilansowe to największa zmora rodzica. Ale na tym polega profilaktyka. Wychodzą wtedy wady wzroku, wady stóp itp. Dzieci z ogromnym entuzjazmem przybiegają na te badania. Ubolewam, że tak niewielu lekarzy rodzinnych robi rzetelne badania bilansowe ze swej strony. Potem rodzice się zniechęcają, bo nawet jeśli jest problem, który ja kieruję do konsultacji, to rodzic często słyszy, że pielęgniarka wymyśla, albo też dostęp do specjalisty jest tak trudny , że koło się zamyka.
Drodzy rodzice, pielęgniarka/ higienistka- jeśli nie pomoże waszemu dziecko, to na pewno nie zaszkodzi. Co do fluoryzacji- jest coraz większa świadomość rodziców. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem fluoryzacji, nie namawiam. Powiem szczerze- żadna higienistka/ pielęgniarka tego nie lubi robić. Robimy to praktycznie za darmo, mimo, że ta działka powinna należeć do stomatologów. Wiecznie jest problem z terminami fluoryzacji, albo zbyt małe łazienki, często nauczyciel nie puszcza klasy na swojej lekcji, trzeba to uzupełniać jak ktoś nieobecny… Ja rozdaję rodzicom własne autorskie zgody na ten zabieg, gdzie zamieszczam informację, aby podejmować świadomą zgodę bo fluor może być szkodliwy. Ale większość rodziców podpisuje nawet nie czytając !!!
Nie demonizujcie więc profesji pielęgniarki/ higienistki szkolnej. Uwielbiam dzieciaki i swoją pracę. Ale widzę, że zaczynamy być złem koniecznym wg niektórych… A szkoda…
A samie pielęgniarki- no cóż, pewnie bywają różne. Tak jak w każdym zawodzie – są lepsi, gorsi, sympatyczni i mniej lubiani…

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: