Marcin Bartyński

radca prawny

Pomagam rodzicom w ich zmaganiach z Sanepidem i wojewodą. Piszę zarzuty i zażalenia. Sporządzam skargi do sądów administracyjnych...
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

Dwa proste kroki, jak zrezygnować z usług pielęgniarki szkolnej

Marcin Bartynski12 września 201943 komentarze

Oto mamy dzisiaj dzień 12 września. Ten dzień to nie tylko kolejna rocznica rozbicia w 1683 roku Turków pod Wiedniem przez utalentowanego wodza wszechczasów Jana Sobieskiego.

Dzisiaj wchodzi bowiem w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z zapisami ustawy profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi sprawuje pielęgniarka szkolna albo higienistka.

Ustawa wprowadza pewną nowość, a mianowicie domniemanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Obowiązuje zasada, że lekarz przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego musi uzyskać zgodę pacjenta.  Ta zasada dotyczy także pielęgniarek lub higienistek. Ta zasada chroni pacjenta przed narzucaniem świadczeń zdrowotnych wbrew jego woli. Jest to jedno z podstawowych praw pacjentów.

Tymczasem ustawa od 12 września wprowadza domniemanie, że rodzic wyraża zgodę na udzielanie dziecku przez pielęgniarkę lub higienistkę świadczeń z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej. Brak wyraźnego sprzeciwu rodzica oznacza, że zgadza się on na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną w szkole.

Dwa proste kroki, jak zrezygnować z usług pielęgniarki szkolnej

Żeby zrezygnować z usług pielęgniarki szkolnej, należy ją poinformować o swoim sprzeciwie. Sprzeciw złóż w formie pisemnej. Jak to zrobić:

  1. przygotuj na piśmie swój sprzeciw co do objęcia dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną. W piśmie tym możesz, chociaż nie musisz, powołać się na konkretny przepis ustawy. Pismo zaadresuj do pielęgniarki. Pamiętaj o swoim podpisie!
  2. następnie pismo zanieś pielęgniarce. Poproś o pokwitowanie odbioru. Jeżeli pielęgniarka odmówi pokwitowania, pismo wyślij listem poleconym (w piśmie wskaż, kiedy byłeś u pielęgniarki wyrazić swój sprzeciw i że w związku z odmową pokwitowania sprzeciw wysyłasz jeszcze raz listem poleconym).

Obowiązek informowania o prawie wniesienia sprzeciwu na zebraniach z rodzicami

Rodzice powinni dowiedzieć się na pierwszym zebraniu o swoim prawie wniesienia sprzeciwu. Zgodnie z ustawą:

Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.

Ciekawe jest to, że ustawa zaczyna obowiązywać dopiero dzisiaj, tj. 12 września. A więc obowiązek informowania rodziców o sprzeciwie wchodzi w życie dopiero dzisiaj. Tymczasem w wielu szkołach odbyły się już pierwsze zebrania rodziców i nie byli oni informowani o nowych regulacjach.

A jak było w szkole Twojego dziecka? Czy pierwsze zebranie odbyło się wcześniej, niż zwykle? Daj znać w komentarzu!

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 43 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

MICHAŁ wrzesień 12, 2019 o 08:46

Zebranie odbyło się przed 12.09, Pani prowadząca zebranie nie wspominała nic na ten temat. Jak to się ma zatem do „działania” tej ustawy. Załóżmy (chyba tak jest), że szkoła nie poinformowała o tym fakcie w żaden inny sposób (tablica ogłoszeń, strona www, itp.)
Michał

Odpowiedz

Wiola wrzesień 12, 2019 o 11:08

U nas było dokładnie tak samo. Zebranie przed 12.09. Zero informacji o pielęgniarce.

Odpowiedz

Marcin Bartynski wrzesień 18, 2019 o 09:19

@Michał
@Wiola
Bardzo dziękuję za informacje!

Odpowiedz

Kasia wrzesień 12, 2019 o 08:54

Były. Zero informacji, skupili sienna wycieczkach i parkingu. Mój mąż oberwal za wyrażenie swojego zdania publicznie

Odpowiedz

Anna wrzesień 12, 2019 o 16:18

Witam,
Czy mogłabym prosić o wskazanie odpowiedniej podstawy prawnej do rezygnacji? Chcę w w piśmie napisać, że działam w oparciu o Art ten i ten. Pozdrawiam

Odpowiedz

Marcin Bartynski wrzesień 18, 2019 o 09:13

@Kasia
dziękuję za informację!
@Anna
art. 7 ust. 2 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

Odpowiedz

Roman wrzesień 23, 2019 o 11:27

Przydałoby dorzucić ten paragraf gdzieś w tekście.

Odpowiedz

greg wrzesień 1, 2020 o 19:33

ten artykuł wskazuje tylko na procedury dentystyczne „Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów” – punkt 9 nie mówi niczym innym jak o stomatologii więc nie jest to podstawa wystarczająca.

Odpowiedz

Marcin Bartynski wrzesień 12, 2019 o 09:13

@MICHAŁ
@Kasia
Jeżeli pierwsze zebranie było przed 12 września, to nie było jeszcze obowiązku informowania o prawie do wniesienia sprzeciwu, gdyż ustawa weszła w życie dopiero 12 września.
Jednakże czy zaobserwowaliście, czy pierwsze zebranie odbyło się wcześniej niż w latach poprzednich?

Odpowiedz

Jowita wrzesień 12, 2019 o 09:25

U nas tak,bo przeważnie zebrania były po 15 września.

Odpowiedz

Marcin Bartynski wrzesień 18, 2019 o 09:17

Dziękuję za informację!

Odpowiedz

Aga wrzesień 12, 2019 o 09:41

Zebranie odbyło się wczoraj- 11 września. Tak jakoś na szybko zorganizowane ponieważ w poprzednich latach nigdy nie było zebrań dla wszystkich w szkole na hura. Informacji nie dostaliśmy żadnych. Otrzymaliśmy trzy druki- zgoda na fluoryzację, zgoda na objęcie opieka stomatologiczną oraz zgoda na objęcie opieka medyczną. Czyli nic o sprzeciwie czy takiej możliwości. zgodę na fluorkowanie przekreśliłam w całości i dopisałam ze nie wyrażam zgody. Druk stomatologiczny- wpisałam że nie wyrażam zgody-tu chyba szkoła ma zagwozdkę bo nie maja stomatologa i jeśli nie zbierze się właściwa ilość osób- stomatologa w szkole nie będzie. Trzeci druk- i znowu: wyrażam/ nie wyrażam zgody na objęcie opieką profilaktyczną i poniżej wyrażam/nie wyrażam zgody na podanie leków przeciwbólowych. Tu mam zagwozdkę. Niczego nie podpisałam ponieważ nie otrzymałam listy świadczeń- poprosiłam o taką listę wychowawczynię- ustnie, informując ją że wtedy dopiero podejmę decyzję. Jednak….dziś jest 12 więc bez względu na moje wątpliwości dziecko zostało objęte „opieką”. Czy w tej sytuacji zasadnym byłoby jednak złożyć sprzeciw nawet nie czekając na tę listę świadczeń? Jednocześnie dziwiło mnie że rodzice z takim entuzjazmem, nie czytając druku podpisywali zgody, godząc się na niewiadomą. O nowej ustawie nikt nie miał pojęcia i nikogo to nie obchodzi.

Odpowiedz

Marcin Bartynski wrzesień 12, 2019 o 14:03

W zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej od dzisiaj obowiązuje zgoda domniemana. Dopóki nie wniesie Pani sprzeciwu, dziecko jest objęte wszystkimi świadczeniami w tym zakresie.

Odpowiedz

Bożena wrzesień 12, 2019 o 12:10

Na zebraniu w szkole średniej syn dostałam Indywidualną kartę wywiadu środowiskowego. (zebranie przed 12 września) Dziwi mnie jedna adnotacja „ informacje niezbędne do zgłoszenia ucznia w narodowym funduszu zdrowia jako osoby objętej ubezpieczeniam zdrowotnym” 😳 syn niepełnoletni podlega przecież pod ubezpieczenie rodziców wiec nie bardzo rozumie ten zapis.

Odpowiedz

Marcin Bartynski wrzesień 18, 2019 o 09:20

Dziękuję za informację!

Odpowiedz

marta wrzesień 12, 2019 o 16:59

Przepraszam, raczkuję w temacie – co złego jest w objęciu dziecka taką opieką profilaktyczną w szkole?

Odpowiedz

Hala grudzień 15, 2019 o 23:58

Profilaktyczna opieka obejmuje wszystkie wykłady, warsztaty….czyli zajęcia
z ratownikiem WOPR, dietetykiem, fizjoterapeutą, konkursy itp.
Gdzie ma być wtedy moje dziecko,
bo nie wyraziłam zgody, na świetlicy,
w domu???

Odpowiedz

Franek wrzesień 12, 2019 o 20:46

Teraz jest Karta Praw Podstawowych, w: Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1569, str. 15622), a w niej artykuł 3 „Prawo człowieka do integralności […] 2. W dziedzinach medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności: a) swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyrażona zgodnie z procedurami określonymi przez ustawę;”. Opcja „zgody domyślnej” na zabiegi medyczne w sensie możliwości nie pytania (z późniejszym wyrażaniem sprzeciwu bądź nie) NIE JEST MOŻLIWA zgodnie z prawem europejskim.

Odpowiedz

Anki wrzesień 12, 2019 o 23:53

I jak się to ma do ustawy, która weszła dziś w życie?

Odpowiedz

Franek wrzesień 13, 2019 o 08:27

w przypadku jeśli z jakiejś przyczyny np. powikłania po jakimś zabiegu założysz sprawę do sądu, i jeśli wcześniej polski sąd tego nie orzeknie i z powodu prawomocnego wyroku nie po twojej myśli odwołasz się do TSUE, to ten orzeknie że zabieg był wykonany bez wymaganej prawem zgody, i rodzi nielimitowaną odpowiedzialność cywilną i karną po stronie lekarza. Bo ten zapis prawa, jako sprzeczny z prawem nadrzędnym (ratyfikowany traktat międzynarodowy) z powodu wady prawnej nigdy nie wszedł w życie. Taki mamy Sejm :<

Odpowiedz

Ameritum wrzesień 12, 2019 o 22:38

Czy taki sam sprzeciw trzeba wyrazić w przedszkolu? Zebranie także było 6 więc przed wprowadzeniem ustawy. Zero informacji o opiece medycznej.

Odpowiedz

Monika wrzesień 16, 2019 o 22:43

Ja wyrazilam.

Odpowiedz

Marcin Bartynski wrzesień 18, 2019 o 09:16

Ustawa dotyczy tylko szkół.

Odpowiedz

Lena wrzesień 23, 2019 o 21:06

Złożyłam sprzeciw kilka dni temu a dzisiaj pielęgniarka szkolna wzywa mnie we pakietu zdrowotnego.Nie wiem o co chodzi

Odpowiedz

Ewa wrzesień 25, 2019 o 16:05

Na zebraniu cisza w temacie. Pielęgniarka przyjęła pismo , pokwitowała na kopii, że się zapoznała, kazała jeszcze zaznaczyć na swoim druczku, że rezygnujemy z profilaktycznej opieki pielęgniarki i czy się zgadzamy, że w razie zagrożenia życia dziecka może udzielić pomocy dziecku . Jednak wspomniała że da nam druczek do bilansu i mamy go i tak wykonać we własnej przychodni skoro ona nie może sama zrobić bilansu. Pytanie- Czy ma prawo do wymagania od nas zrobienia tego bilansu i przetwarzania danych osobowych i medycznych naszego dziecka w dodatku razem z wychowawcą , gdzie jest na druczku takowa rubryczka (wypełnia wychowawca)??? Przecież złożyliśmy sprzeciw.

Odpowiedz

Majka wrzesień 28, 2019 o 06:39

U nas zebranie było przed 12.09. Nikt nic nie wiedział, nawet pielęgniarka do której specjalnie poszłam spytać co wchodzi w zakres jej kompetencji. Powiedziała, że tylko fluoryzacja (nie wyraziłam zgody) i nic więcej przynajmniej nie w pierwszej klasie. Zaznaczyłam wtedy (tylko ustnie), że moje dziecko nie ma bilansu jeszcze, więc skoro ona chce wżyć, mierzyć i sprawdzić ciśnienie, to ja chcę przy tym być – ona odpowiedziała że oczywiście tak może być. Wczoraj (27.09) dziecko wróciło ze szkoły z informacją, że pielęgniarka sama je wzięła, zmierzyła, ważyła, ciśnienie sprawdziła, nawet kazała zdjąć koszulkę. A na mailu informacja od wychowawczyni, że mamy się nie martwić: „badania będę w szkole”. Jest to nasz pierwszy rok w szkole, jestem zaskoczona tym jak to wszystko działa.

Odpowiedz

Marcin Bartynski październik 8, 2019 o 17:47

Dziękuję za komentarz!

Odpowiedz

Gosia październik 8, 2019 o 11:16

witam!
Złożyłam rezygnację z usług pielęgniarki szkolnej. Dzisiaj zadzwoniła do mnie ów kobieta i wymaga bym przyniosła jej zaświadczenie od lekarza, o tym, że dzieci są pod opieką lekarską. Zapytałam ją o podstawę prawną, odpowiedzi nie uzyskałam. jedynie coś w stylu, że ona to musi mieć. Powiedziałam, że w ustawie nic takiego nie ma, ale się jeszcze zorientuję i dam jej odpowiedź. Dzieciaki są leczone, o ile jest potrzeba, prywatnie. Mamy wykupiony pakiet medyczny dla całej rodziny. i o tym wspomniałam. co do dalszych tłumaczeń, to nie czuję się zobligowana prawem. Co odpowiedzieć tej kobiecie by uciąć temat?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Marcin Bartynski październik 8, 2019 o 17:48

Pani intuicja była słuszna – nie ma Pani obowiązku przedkładać pielęgniarce żadnego zaświadczenia.

Odpowiedz

Bozena październik 10, 2019 o 12:51

Witam, chcialabym cofnąć zgodę na.opieke pielegniarki w szkole. Czy wystarczu moje zwykle pismo? Dodam, iz pielegniarka wręczyła dzieciom karteczki dot.szczepienia na odre. Chcę wręczyć pismo, a kartkę wyrzucić. Czy będzie bez konsekwencji?

Odpowiedz

Karolina październik 28, 2019 o 12:49

Witam. U mojego Syna słowem nie wspomniano. Kartkę od wychowawczyni na temat opieki medycznej otrzymaliśmy w zeszłym tygodniu. Wszędzie zaznaczyłam że nie wyrażam zgody. Nie było słowa na czym ta profilaktyka miałaby polegać. Dzis higienistka dorwała mojego Syna i nakrzyczala z pretensjami, że Mama to niech pomyśli… Niech to jeszcze raz wypełni… Synek 9l nie umiał jej odpowiedzieć… Bardzo się wystraszył. Powiedziała, że jak coś mu się stanie to nie udzieli pomocy. Jak mam postąpić… Czemu moje dziecko zostało napietnowane…?

Odpowiedz

Joanna Listopad 6, 2019 o 10:10

Rezygnacja wiąże się z tym że pielegniarka nie otrzyma pieniążków na dziecko z nfz z państwa składek. Pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia musi udzielić, a ponieważ jest przedsiębiorcą wystawi za nią rodzicom fakturę na podstawie cennika dla osób nieuprawnionych. Rodzic może zrezygnować z fluoryzacji, zastrzec, żeby nie podawać leków, zawsze gdy się dziecko źle czuje zdzwonimy do rodzica, a dziecko ma opiekę w gabinecie, czasami dzieci zasypiają pod kocem na kozetce zanim rodzic po nie przyjedzie. W sytuacji rezygnacji dziecku udzielana jest pomoc przez nauczyciela w toalecie gdy np. leci krew z nosa, rodzic jest natychmiast wzywany z ,,błachego” powodu bo nauczyciel musi wracać na lekcję. Zanim napiszemy rezygnację dobrze sie zastanówmy czy tego chcemy. Jesli opieka jest bezplatna i nam sie należy dlaczego rezygnujemy z niej całkowicie. Pielegniarki szkolne nsniezczepią dzieci. Wykonują badania przesiewowe jak dziecko nie widzi, ma krzywe plecy, lub pojawia się inny problem powiadamiają o podejrzeniach rodzica. Rodzic ma obowiązek wykonać badania tzw. bilans po przesiewie w szkole. Wszelkie zaniedbania w opiece po przez pedagoga pielegniarka ma prawo zgłosić do opieki społecznej. W moim gabinecie czasami dzieci łapią tylko oddech przed kolejnymi zajęciami, piją herbatę ziołową, myją ręce, wysmarkują nosy i wracają na lekcje.

Odpowiedz

Kamila kwiecień 28, 2021 o 16:21

Stary komentarz, ale na jakiej podstawie prawnej Pani twierdzi że rodzic ma obowiązek wykonać takie badania?

Odpowiedz

Iza Luty 10, 2020 o 22:45

Ja na druku od pielęgniarki napisałam , ze nie wyrażam zgody ! A dzziecko zostało zabrane do jej gabinetu mówiąc mu , ze na to nie ma zgody i nie zgody !!!

Odpowiedz

Kasia wrzesień 25, 2020 o 09:05

Na przyniesionym przez dziecko świstku dot. opieki pielęgniarki w szkole zaznaczyłam, że nie wyrażam zgody . Nie podałam danych dziecka oprócz imienia i nazwiska. Na drugi dzień pielęgniarka czekała na mnie przed szkołą, miała już PESEL córki wpisany na tym świstku i powiedziała, że żadne RODO, że ona musi założyć kartotekę ucznia….Nie wyraziłam. Nie potrafiła podać podstawy prawnej.
Wczoraj dziecko w jej obrotach mierzenie, ciśnienie…….i jeszcze dostałam kartkę na bilans siedmiolatka by iść do lekarza…
Czy moje nie wyrażenie zgody jest nieważne?

Odpowiedz

Marta Marzec 4, 2021 o 12:52

Witam. Czy można wycofać wczeaniejsza zgodę? Pozdrawiam

Odpowiedz

Kamila kwiecień 28, 2021 o 16:17

Dzień dobry, czy przyjęcie dziecka do technikum może być uwarunkowane bilansem z 7 klasy? Pielęgniarka mnie tak straszy w co szczerze wątpię. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Ilona Lipiec 23, 2021 o 23:50

Mam tem sam problem. Pojadę w pon do szkoły osobiście bo już ręce opadają….

Odpowiedz

Beatta Maj 27, 2021 o 13:23

skąd tyle jadu na pielegniarki szkolne. pracuje w medycynie szkolnej ponad 20 lat. wad wzroku nie powiem ile stwierdziłam wad postawy jeszcze więcej. Nikomu krzywdy nie zrobiłam , staram się przekazywać rzetelną wiedzę. Zostaję po godzinach jak dziecko jest chore nim je rodzic odbierze. straszne te Państwa posty.

Odpowiedz

kasia wrzesień 14, 2021 o 10:55

tez jestem pielęgniarką szkolną przez cały rok nie mogłam sie doprosić aby matka poszła z dzieckiem do lekarza na bilans a jak dziecko dostało sie do szkoły aktorskiej i tam był wymagany bilans moment matka była pod gabinetem z prosbą o wykonanie bilansu .Ale czy to oto chodzi? ludzie przeciez my podejrzewamy wady u waszych dzieci i napewno nie robimy im krzywdy.

Odpowiedz

Justyna czerwiec 4, 2021 o 11:08

Witam czy brak zgody na opieke higienistki szkolnej itd .. należy składać na kazdy rok szkolny ? Czy mój sprzeciw z roku 2019 jest nadal aktualny ?

Odpowiedz

ANKA czerwiec 13, 2021 o 00:00

Tak, pani sprzeciw jest uznawany przez pielęgniarkę do momentu, gdy pisemnie zdecyduje pani inaczej.

Odpowiedz

Wioletta sierpień 31, 2021 o 10:01

Czy jest jakiś wzór rezygnacji opieki pielęgniarskiej w szkole? Co takie pismo musi zawierać?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: