Marcin Bartyński

radca prawny

Pomagam rodzicom w ich zmaganiach z Sanepidem i wojewodą. Piszę zarzuty i zażalenia. Sporządzam skargi do sądów administracyjnych...
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

Wirus: dzień piąty. Czy Wrocław będzie miastem zamkniętym?

Marcin Bartynski18 marca 2020Komentarze (0)

Wczoraj na innym swoim blogu przeksztalceniewspolkezoo.pl rozpocząłem prowadzenie dziennika.  W dzienniku tym mam zamiar poruszać prawne aspekty rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Wczoraj był dzień czwarty, dzisiaj jest dzień piąty od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego.

Czy Wrocław będzie miastem zamkniętym?

Już raz w czasach współczesnych Wrocław był przez kilkadziesiąt dni miastem zamkniętym. Było to w latach 60. ubiegłego wieku. Przyczyną była epidemia ospy prawdziwej.

Przeszło dwa tygodnie temu Sejm przyjął specustawę pozwalającą na zamykanie pewnych obszarów, w tym całych miast. Ustawa wprowadza pojęcia: „strefa zero”, „strefa buforowa”, „strefa zagrożenia”, „zagrożony obszar”. Pojęcia te ustawa wyjaśnia w następujący sposób:

strefa zero – obszar, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się bezpośrednio wokół ogniska wirusa, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli;
strefa buforowa – obszar wokół strefy zero, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym przemieszczania się ludzi;
strefa zagrożenia – obszar, na którym możliwe jest ryzyko wystąpienia stanu epidemii;
zagrożony obszar – obszar jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju lub obszar określony w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału terytorialnego kraju.

Kto i w jakich sytuacjach może zamknąć Wrocław?

Otóż zagrożony obszar w rozporządzeniu określa Rada Ministrów. Jednocześnie w rozporządzeniu Rada Ministrów określa rodzaj strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego.

W jakich sytuacjach? Jak to określa ustawa:

W przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w  rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego.

Jakie ograniczenia może nakładać rozporządzenie Rady Ministrów?

Rada Ministrów może nałożyć cały szereg ograniczeń szczegółowo wymienionych w specustawie. Oto one:

1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych,
8) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców,
9) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły,
10) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie,
11) obowiązek poddania się kwarantannie,
12) miejsce kwarantanny,
13) zakaz opuszczania miejsca kwarantanny,
14) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia,
15) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów,
16) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach,
17) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie,
18) nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

Oby nie było konieczności wydawania takiego rozporządzenia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: