Marcin Bartyński

radca prawny

Pomagam rodzicom w ich zmaganiach z Sanepidem i wojewodą. Piszę zarzuty i zażalenia. Sporządzam skargi do sądów administracyjnych...
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

Sanepid nie powinien bagatelizować badania kwalifikacyjnego przed szczepieniem

Marcin Bartynski21 lipca 2020Komentarze (0)

Sanepid zbyt często bagatelizuje wagę badania kwalifikacyjnego przez szczepieniem

Jakiś czas temu pomagałem jednemu ze swoich klientów pisać zarzuty na tytuł wykonawczy. W zarzutach zakwestionowałem sposób przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego. Okazało się, że lekarz ograniczył się jedynie do osłuchania dziecka. Zaniechał przeprowadzenia wywiadu z matką, w ogóle nie odniósł się do przeciwwskazań zawartych w ChPL.

Sanepid zajął stanowisko i w dosyć lakonicznych słowach zbagatelizował obszerne skądinąd zarzuty dotyczące badania kwalifikacyjnego. Oto, co napisał Sanepid:

Zaznaczyć należy, że to lekarz po przeprowadzeniu lekarskiego badania kwalifikacyjnego decyduje o kwalifikacji dziecka do szczepienia ochronnego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie jest powołany do wkraczania w spór pomiędzy lekarzem a rodzicem dziecka dotyczący prowadzenia prawidłowego lekarskiego badania kwalifikującego do szczepienia.

W mojej opinii stanowisko Sanepidu jest błędne. Badanie kwalifikacyjne jest przecież doniosłym elementem obowiązku szczepień.

Bez badania kwalifikacyjnego obowiązek szczepień byłby sprzeczny z Konstytucją

Pośrednio zwrócił na to uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w jednym ze swoich wyroków. Z jednej strony NSA podtrzymał swoją dotychczasową linię orzeczniczą potwierdzającą, że obowiązek szczepień jest zgodny z Konstytucją. Natomiast z drugiej strony – w kontekście rozważań o konstytucyjności szczepień – NSA podkreślił wagę badania kwalifikacyjnego.

„Obowiązkowość” szczepień ma na celu zabezpieczenie społeczeństwa przed występującymi zagrożeniami (wewnętrznymi i zewnętrznymi). Zgodnie zaś z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla m.in. ochrony zdrowia albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. W orzecznictwie NSA wielokrotnie wskazywano, że obowiązek szczepień wynika bezpośrednio z ustawy (jedno ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej – art. 87 Konstytucji RP). Powyższe wyklucza także istnienie problemu konstytucyjności „obowiązkowości” szczepień na tle art. 31 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Ponadto ustawodawca przewidział odpowiedni mechanizm poprzedzający wykonanie szczepienia, tj. badanie kwalifikacyjne celem stwierdzenia czy nie istnieją w danym indywidualnym przypadku przeciwwskazania do wykonania szczepienia. Nie wydaje się zatem aby tego rodzaju rozwiązanie miało prowadzić do naruszenia praw i wolności oraz godności człowieka.

Prezes NIL i GIS we wspólnym komunikacie podkreślili wagę badania kwalifikacyjnego

Na początku bieżącego roku prezes NIL oraz GIS wydali wspólny komunikat o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Podkreślili w nim wagę badania kwalifikacyjnego:

W świetle przepisów prawa o realizacji obowiązkowego szczepienia ochronnego u dziecka decyduje lekarz, po uprzednim przeprowadzeniu szczegółowego badania jego stanu zdrowia oraz zebraniu potrzebnych informacji w trakcie wywiadu z jego rodzicem w ramach kwalifikacyjnego badania lekarskiego.

Więcej pisałem na temat tego komunikatu tutaj>>>

Komunikat swego czasu spowodował wielkie poruszenie. Dzisiaj już jest nieco zapomniany, warto jednak w zarzutach powoływać się na jego treść.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: