Marcin Bartyński

radca prawny

Pomagam rodzicom w ich zmaganiach z Sanepidem i wojewodą. Piszę zarzuty i zażalenia. Sporządzam skargi do sądów administracyjnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Niestety, bardzo często lekarze podczas badań przed szczepieniem w ogóle nie zwracają uwagi na charakterystykę produktu leczniczego szczepionki. Zdarza się, że ignorują ten dokument nawet pomimo próśb rodziców o jego uwzględnienie.

Tymczasem z Programu Szczepień Ochronnych ogłaszanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, że szczepionki należy stosować zgodnie z ChPL.

Pozwól, że zacytuję fragment PSO obowiązującego na rok 2019 r.:

Szczepionki należy stosować zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz wskazaniami producenta szczepionki określonymi w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL).

Sprawdź sam: Program Szczepień Ochronnych na rok 2019>>>. Zajrzyj na stronię 30.

Przeczytaj też: Czym jest Charakterystyka Produktu Leczniczego?>>>

Pamiętaj o tym, gdy lekarz przekonuje Cię, że nie należy to do jego obowiązków. Może warto wydrukować PSO i pokazać go lekarzowi na badaniu kwalifikacyjnym?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Sprzeciw do komisji lekarskiej

Marcin Bartynski22 marca 2019Komentarze (0)

Lekarz kwalifikuje dziecko do szczepienia. Ty ze zdaniem lekarza się nie zgadzasz, bo np. nie wykluczył przeciwwskazań.

Możesz zastanowić się, czy nie skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej.

Przepisy pozwalają na wniesienie takiego sprzeciwu, jeżeli:

opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

Sprzeciw do komisji lekarskiej

Sprzeciw możesz wnieść do komisji lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Pismo ze sprzeciwem  musisz prawidłowo uzasadnić – w przeciwnym razie komisja sprzeciw zwróci.

Komisja lekarska musi obowiązkowo zapoznać się z dokumentacją medyczną. Może także przeprowadzić badanie pacjenta – może, ale nie musi.

Do kogo wnieść sprzeciw?

Ustawa mówi, że sprzeciw wnosi się do komisji za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta. Kopertę ze sprzeciwem powinieneś zatem zaadresować do rzecznika.

Termin na wniesienie sprzeciwu

Ważne jest, żeby dochować terminu na wniesienie sprzeciwu. Wynosi on 30 dni od badania kwalifikacyjnego. W tym terminie pismo musi dotrzeć do rzecznika. Data stempla pocztowego nie ma znaczenia.

Orzeczenie komisji lekarskiej

Przepis mówi, że komisja lekarska ma obowiązek wydać orzeczenie w terminie 30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu. Orzeczenie zapada bezwzględną większością głosów w obecności pełnego składu komisji. Od orzeczenia odwołanie nie przysługuje.

Komisja lekarska

Jak wyżej napisałem, komisja działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

W skład komisji lekarskiej rzecznik powołuje trzech lekarzy. Dwóch z nich musi mieć tę samą specjalność, co lekarz, który zakwalifikował dziecko do szczepienia.

Przeczytaj też: Jak powinno przebiegać badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Ostatnio jeden z czytelników bloga zapytał, gdzie może pobrać wzór zaświadczenia.

Otóż wzór zaświadczenia jest załącznikiem do rozporządzenia ws. obowiązkowych szczepień ochronnych.

Rozporządzenie wraz z załącznikiem można pobrać między innymi ze strony sejmowej. Zaświadczenie jest załącznikiem nr 1. Znajduje się na 6 stronie dokumentu.

Więcej o zaświadczeniach przeczytasz tutaj>>>

Może Cię też zainteresować wpis o tym, jak powinno przebiegać badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Czy obowiązek szczepień jest sprzeczny z Konstytucją?

W skargach często podnosicie argument, że obowiązek szczepień jest niezgodny z Konstytucją.

Że narusza prawa, wolności oraz godność człowieka.

Jednak sądy administracyjne w wielu wyrokach potwierdziły, że obowiązek szczepień jest zgodny z Konstytucją.

Konstytucja bowiem stwierdza, że można ograniczać prawa i wolności obywatelskie. Jednak tylko wtedy, gdy wymaga tego ochrona zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Ale takie ograniczenia mogą znaleźć się tylko w ustawie. No i mamy ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi.

Z wyroków sądów administracyjnych wynika, że obowiązek szczepień ma nie dopuścić do epidemii. Więc obowiązek szczepień jest zgodny z Konstytucją.

Kiedy obowiązek szczepień jest sprzeczny z Konstytucją?

Wprawdzie masz obowiązek poddać dziecko szczepieniu.

Jednakże pamiętaj! Jednocześnie masz prawo żądać od lekarza przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego. W CELU WYKLUCZENIA WSZYSTKICH PRZECIWWSKAZAŃ.

Lekarz ma ustawowy obowiązek przeprowadzenia takiego badania. Z ustawy wynika, że:

Wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu  wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego.

Lekarz nie może odmówić przeprowadzenia takiego badania.

Badanie kwalifikacyjne jest mechanizmem zabezpieczającym przed naruszeniem praw, wolności i godności człowieka. Naczelny Sąd Administracyjny w jednym z wyroków broniących zgodności szczepień z Konstytucją stwierdził:

Ponadto ustawodawca przewidział odpowiedni mechanizm poprzedzający wykonanie szczepienia, tj. badanie kwalifikacyjne celem stwierdzenia czy nie istnieją w danym indywidualnym przypadku przeciwwskazania do wykonania szczepienia. Nie wydaje się zatem aby tego rodzaju rozwiązanie miało prowadzić do naruszenia praw i wolności oraz godności człowieka.

Można pokusić się o stwierdzenie, że obowiązek szczepień bez badań kwalifikacyjnych byłby sprzeczny z Konstytucją!

Zatem zawsze żądaj od lekarza przeprowadzenia badań przed szczepieniem. Lekarz nie ma prawa wywracać oczami, trzaskać drzwiami, czy komentować, że na szczepieniach to on zęby zjadł. Pielęgniarka nie ma prawa wpadać do gabinetu lekarskiego i krzyczeć na Ciebie.

Twoim świętym prawem jest żądać od lekarza wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia.

Przeczytaj też: Jak powinno przebiegać badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Przedwczoraj portal nto.pl poinformował, że Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić obowiązkowe szczepienia dla dorosłych. Zmiany w kalendarzu szczepień miałyby zacząć obowiązywać od 2020 r. Możesz przeczytać o tym tutaj>>>

Obowiązkowe szczepienia dla dorosłych

Jak podaje portal, dorośli mieliby obowiązek szczepić się przeciwko różyczce. Obowiązek miałby dotyczyć tylko młodych mężczyzn. Rmf24.pl uzupełnia, że nowe szczepienie miałoby zostać wprowadzone w celu całkowitego wyeliminowanie przypadków różyczki wrodzonej. Artykuł z Rmf.24 możesz przeczytać tutaj >>>

Ten ostatni portal donosi ponadto, że urzędnicy zastanawiają się nad wprowadzeniem obowiązku szczepień przeciwko grypie. Obowiązek miałby dotyczyć między innymi osób, które cierpią na choroby układu sercowo -naczyniowego lub na cukrzycę.

Szczegóły nowego kalendarza szczepień mamy poznać w czerwcu.

Badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem

Czy się zmieni kalendarz szczepień, czy się nie zmieni – pamiętaj o jednym. Zawsze masz prawo żądać od lekarza przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego. W celu wykluczenia przeciwwskazań.

Przeczytaj: Jak powinno przebiegać badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem?

Pamiętaj, że to uprawnienie wynika wprost z przepisu ustawy.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com