Marcin Bartyński

radca prawny

Pomagam rodzicom w ich zmaganiach z Sanepidem i wojewodą. Piszę zarzuty i zażalenia. Sporządzam skargi do sądów administracyjnych...
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

Oto mamy dzisiaj dzień 12 września. Ten dzień to nie tylko kolejna rocznica rozbicia w 1683 roku Turków pod Wiedniem przez utalentowanego wodza wszechczasów Jana Sobieskiego.

Dzisiaj wchodzi bowiem w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z zapisami ustawy profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi sprawuje pielęgniarka szkolna albo higienistka.

Ustawa wprowadza pewną nowość, a mianowicie domniemanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Obowiązuje zasada, że lekarz przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego musi uzyskać zgodę pacjenta.  Ta zasada dotyczy także pielęgniarek lub higienistek. Ta zasada chroni pacjenta przed narzucaniem świadczeń zdrowotnych wbrew jego woli. Jest to jedno z podstawowych praw pacjentów.

Tymczasem ustawa od 12 września wprowadza domniemanie, że rodzic wyraża zgodę na udzielanie dziecku przez pielęgniarkę lub higienistkę świadczeń z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej. Brak wyraźnego sprzeciwu rodzica oznacza, że zgadza się on na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną w szkole.

Dwa proste kroki, jak zrezygnować z usług pielęgniarki szkolnej

Żeby zrezygnować z usług pielęgniarki szkolnej, należy ją poinformować o swoim sprzeciwie. Sprzeciw złóż w formie pisemnej. Jak to zrobić:

 1. przygotuj na piśmie swój sprzeciw co do objęcia dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną. W piśmie tym możesz, chociaż nie musisz, powołać się na konkretny przepis ustawy. Pismo zaadresuj do pielęgniarki. Pamiętaj o swoim podpisie!
 2. następnie pismo zanieś pielęgniarce. Poproś o pokwitowanie odbioru. Jeżeli pielęgniarka odmówi pokwitowania, pismo wyślij listem poleconym (w piśmie wskaż, kiedy byłeś u pielęgniarki wyrazić swój sprzeciw i że w związku z odmową pokwitowania sprzeciw wysyłasz jeszcze raz listem poleconym).

Obowiązek informowania o prawie wniesienia sprzeciwu na zebraniach z rodzicami

Rodzice powinni dowiedzieć się na pierwszym zebraniu o swoim prawie wniesienia sprzeciwu. Zgodnie z ustawą:

Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.

Ciekawe jest to, że ustawa zaczyna obowiązywać dopiero dzisiaj, tj. 12 września. A więc obowiązek informowania rodziców o sprzeciwie wchodzi w życie dopiero dzisiaj. Tymczasem w wielu szkołach odbyły się już pierwsze zebrania rodziców i nie byli oni informowani o nowych regulacjach.

A jak było w szkole Twojego dziecka? Czy pierwsze zebranie odbyło się wcześniej, niż zwykle? Daj znać w komentarzu!

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Liczba komentarzy zamieszczanych pod wpisami na tym blogu rośnie bardzo szybko. Dosłownie piętnaście dni temu pisałem, że razem skomentowaliśmy ten blog 42 razy. Natomiast dzisiaj łączna liczba komentarzy wynosi aż 63.

Dziękuję Wam, że chcecie czytać ten blog i komentować artykuły. Najczęściej w komentarzach zadajecie pytania lub wyrażacie swój własny pogląd na sprawy i przepisy omówione w danym artykule.

Jednak nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie Wasze komentarze.

Dlaczego?

Powód jest dość prozaiczny: brak wystarczającej ilości czasu. Doba ma tylko 24 godziny. Po prostu nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania lub wymienić się ze wszystkimi poglądami. Czasem odpowiedź na zadane pytanie wymaga ode mnie sprawdzenia przepisu, zajrzenia do orzecznictwa.

Co takiego robię, gdy nie odpowiadam na Wasze komentarze?

Bloguję:) Piszę o prawnych aspektach szczepień. Uważny czytelnik z pewnością zauważył, że miesiąc sierpień jest dość obfity w liczbę wpisów na blogu. Oprócz tego udzielam Wam pomocy prawnej, przygotowuję propozycję pism do Sanepidu, w rozmowach telefonicznych informuję Was, jakie przysługują Wam prawa w gabinecie lekarskim itp.

Jednakże szczepienia nie jest to jedyna działka, jaką się interesuję.

Musisz bowiem wiedzieć, że oprócz tego bloga, prowadzę dwa inne prawnicze blogi.

Najpierw powstał blog przeksztalceniewspolkezoo.pl. Może to jest dla Ciebie zupełna abstrakcja, ale dość dobrze znam się na prawie spółek handlowych. Pomogłem przedsiębiorcom założyć wiele, wiele spółek. Pomagałem nawet lekarzom, obsługiwałem nawet przychodnie POZ:) Jeżeli to Cię interesuje i wejdziesz na tego bloga, to zauważysz po lewej stronie trzy bezpłatne poradniki – w jednym z nich dzielę się swoimi doświadczeniami w transakcji sprzedaży gabinetu stomatologicznego.

Drugim moim blogiem był blog wynagrodzeniewykonawcy.pl. Opowiada on o sprawach dotyczących robót budowlanych. Chyba nie będzie nadużyciem, jeżeli napiszę, że wprost uwielbiam tego typu sprawy:) Zgłaszają się do mnie wykonawcy budowlani zagrożeni upadłością, bo im kontrahent nie zapłacił kilkuset tysięcy złotych. Pomagam im odzyskać ich pieniądze. Naprawdę – lubię prowadzić sprawy sądowe o zwrot wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.

No i wreszcie paragrafnaszczepienia.pl. Jednak odkąd zająłem się tym blogiem, moja aktywność na dwóch pierwszych znacznie spadła.

Oprócz tego prowadzę dziesiątki innych spraw. Kredyty frankowe, odwołania od decyzji ZUS, zachowki, czy choćby sprawa z dzisiaj – o sprostowanie protokołu powypadkowego.

A przede wszystkim mam dość liczną rodzinę – to przede wszystkim dla niej muszę mieć czas:)

No i muszę –  po prostu muszę – znaleźć chwilę czasu na poczytanie sobie książki. Ostatnio znalazłem u siebie w domu na półce powieść pewnego pisarza tworzącego w czasach PRLu. Kazimierz Korkowicz, bo to o nim mowa, napisał kilka powieści historycznych z czasów Jagiełły, pierwszego Wazy na polskim tronie czy Sobieskiego – mi te tematy podchodzą.

Dlatego proszę Cię – nie czuj się lekceważony, jeżeli nie odpowiem na Twój komentarz na blogu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Jak zgłosić sprawę do kancelarii?

Marcin Bartynski29 sierpnia 20194 komentarze

Bardzo często szczepienie jest wykonywane bez dopełnienia wszystkich obowiązujących przepisów. Skoro tutaj trafiłeś, to prawdopodobnie sprzeciwiasz się temu i teraz potrzebujesz pomocy prawnej. Udzielam jej na każdym etapie postępowania.

I. Upomnienie z Sanepidu.

Jeżeli dostałeś upomnienie i nie wiesz, co robić dalej – wyślij do mnie mailem skan dokumentu i opisz zwięźle, jak przebiegała wizyta kwalifikacyjna (mój mail: marcin.bartynski@gmail.com). Prześlij mi również skan dokumentacji medycznej z dnia wizyty. Jeżeli nie byłeś do tej pory na wizycie kwalifikacyjnej, to poinformuj mnie o tym. Koniecznie podaj mi swój numer telefonu (czasem kontakt telefoniczny ułatwia mi pracę). W odpowiedzi zaproponuję Ci wycenę tego etapu pomocy prawnej i dalszy plan działania.

II. Wojewoda nałożył grzywnę.

Uwaga na krótkie terminy! Jeżeli nałożono na Ciebie grzywnę, to masz tylko siedem dni na jej zaskarżenie.

Prześlij mi przede wszystkim skan postanowienia wojewody oraz tytuł wykonawczy. Niezbędna będzie również dokumentacja medyczna z dnia wizyty kwalifikacyjnej, a także upomnienie z Sanepidu. W mailu opisz mi zwięźle przebieg wizyty. W odpowiedzi prześlę Tobie wycenę tego etapu pomocy prawnej.

Jeżeli nie byłeś na badaniu kwalifikacyjnym i w związku z tym nie dysponujesz dokumentacją medyczną, to poinformuj mnie o tym i prześlij mi pozostałe dokumenty. Po akceptacji kosztów pomocy prawnej zaproponuję Ci dalszy plan działania.

III. Wojewoda nie uwzględnił zarzutów.

Wojewoda nie uwzględnił Twoich zarzutów – konieczne będzie złożenie zażalenia do Ministra Zdrowia. Tutaj również jest krótki 7-dniowy termin. Prześlij mi jak najszybciej:

 • dokumenty oraz informacje wymienione w pkt II,
 • zarzuty, które złożyłeś + skany wszystkich dokumentów, które załączyłeś do zarzutów,
 • skan postanowienia wojewody.

Po analizie dokumentów poinformuję Cię, czy jestem w stanie podjąć się przygotowania dla Ciebie zażalenia oraz jaki jest koszt pomocy prawnej.

IV. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Skoro Minister Zdrowia podtrzymał postanowienie wojewody, konieczna będzie skarga do sądu administracyjnego. Jeżeli chcesz mi zlecić przygotowanie skargi, to prześlij mi:

 • dokumenty wymienione w pkt III,
 • zażalenie na postanowienie wojewody,
 • skan postanowienia Ministra Zdrowia.

Zapoznam się z dokumentami i poinformuję Cię, czy jestem w stanie przygotować skargę, a jeżeli tak, to jaki jest koszt pomocy prawnej.

V. Inne sprawy.

Udzielam również pomocy prawnej w innych sprawach. Np. czasem okazuje się, że konieczne jest sprostowanie dokumentacji medycznej z dnia wizyty kwalifikacyjnej. Przygotuję dla Ciebie taki wniosek i wyślę go w Twoim imieniu.

W komentarzach i mailach często pytacie mnie, jak zdyscyplinować lekarza do zgłoszenia NOPu. Daj znać, czy szukasz pomocy w tym zakresie.

VI. Telefoniczne konsultacje.

Coraz częściej zdarza się, że w mailu opisujecie mi historię Waszych zmagań z Sanepidem i pytacie, jak macie się zachować w gabinecie lekarskim. Najlepszą formą udzielenia pomocy prawnej w tego typu sprawach są telefoniczne konsultacje. Wiedz jednak, że tego typu porady prawne są odpłatne.

Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z tej usługi, napisz do mnie maila, krótko opisując problem. W odpowiedzi zaproponuję Tobie cenę usługi, prześlę swój numer rachunku bankowego, a także zaproponuję termin odbycia rozmowy.

Jeżeli szukasz pomocy także w innych sprawach, niż wyżej opisane, to po prostu napisz do mnie!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Para czytelników bloga z południowo-wschodniej Polski znalazła się ostatnio za sprawą Sanepidu w dość kuriozalnej sytuacji.

Otóż jakiś czas temu udali się z dzieckiem na wizytę kwalifikacyjną przed szczepieniem. Pan doktor dziecko osłuchał, zajrzał do gardła i na tej podstawie zakwalifikował małego pacjenta do szczepienia.

Przytomni rodzice poprosili pana doktora, żeby jednak rozszerzył diagnostykę i wykluczył przeciwwskazania zawarte w ChPL. Doktor stwierdził, że się nie da i zalecił konsultację ze specjalistą od szczepień.

Okazało się, że ów specjalista nie przyjmuje w ramach NFZ, rodzice zapytali więc Sanepid, co mają robić. A Sanepid wskazał im specjalistę w miejscowości oddalonej od ich miejsca zamieszkania ponad 150 km.

Kto może przeprowadzać szczepienia?

Wyżej opisana sytuacja skłania do refleksji nad tym, kto ma uprawnienia do szczepienia. Zgodnie z ustawą szczepienie może przeprowadzić: lekarz, felczer, pielęgniarka, położna lub higienistka szkolna. Natomiast rozporządzenie ws. obowiązkowych szczepień ochronnych precyzuje, że osoba uprawniona do szczepień musi:

 • odbyć kurs lub szkolenie w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych albo
 • uzyskać specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych;

Odbycie kursu lub posiadanie specjalizacji nie jest wymagane dla osób, które posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w tym zakresie.

Kto może przeprowadzić lekarskie badanie kwalifikacyjne?

Przed czterema laty portal mp.pl zapytał Ministerstwo Zdrowia, kto może przeprowadzać lekarskie badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem. Zgodnie z informacją zamieszczoną na tym portalu:

Kwalifikacyjne badanie lekarskie do szczepień ochronnych przeprowadza wyłącznie lekarz posiadający niezbędną wiedzę z zakresu szczepień ochronnych, znajomości wskazań oraz przeciwwskazań do szczepień, a także niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP).

Dalej portal opisał, w jaki sposób lekarz zdobywa wiedzę w zakresie szczepień w ramach specjalizacji z pediatrii. Otóż program tej specjalizacji składa się z modułu podstawowego (czas trwania – 3 lata) oraz z modułu specjalistycznego (2 lata).

Lekarz po ukończeniu modułu podstawowego w zakresie pediatrii powinien wykazać się wiedzą obejmującą aktualny program szczepień ochronnych oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie stosowania schematów szczepień u dzieci z zaburzeniami odporności. W ramach stażu podstawowego w oddziale pediatrii ogólnej (dzieci młodsze, dzieci starsze) lekarz nabywa wiedzę obejmującą m.in. powikłania po szczepieniu przeciwko gruźlicy (BCG) – zasady postępowania, natomiast w ramach stażu kierunkowego w poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) sprawującej opiekę nad dziećmi – wiedzę oraz umiejętności praktyczne obejmujące szczepienia (wskazania, przeciwwskazania, NOP).
Oczekuje się, że lekarz po ukończeniu modułu specjalistycznego w zakresie pediatrii wykaże się wiedzą w zakresie szczepień ochronnych (kalendarz, przeciwwskazania, powikłania) oraz umiejętnością kwalifikowania dzieci do szczepień ochronnych. Zawarty w programie modułu specjalistycznego w zakresie pediatrii kurs podsumowujący „Postępy w pediatrii” obejmuje wiedzę m.in. z zakresu szczepień ochronnych (wskazania i przeciwwskazania, NOP).

Cytowane fragmenty pochodzą z artykułu pt. Resort ogłasza kryteria uprawniające do wykonywania szczepień.

Badanie kwalifikacyjne

Z powyższego opisu wynika, że pediatra posiada kompetencje do wykluczenia przeciwwskazań. Nie powinno więc dochodzić do takich sytuacji, że rodzice są odsyłani przez Sanepid do specjalistów oddalonych o 150 km od miejsca zamieszkania. Przecież specjalista w tym zakresie znajduje się być może tuż za rogiem – w ich najbliższej przychodni POZ.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

NOPy – czym są, jak się je zgłasza?

Marcin Bartynski24 sierpnia 20199 komentarzy

Na pewno pamiętacie sprawę biednego chłopca zaszczepionego na pneumokoki. Było o tym głośno kilka miesięcy temu. Chłopiec był zdrowy, a kilka dni po podaniu szczepionki dostał gorączki i drgawek. Trafił do lokalnego szpitala, a w związku z podejrzeniem zapalenia mózgu przewieziono go transportem lotniczym do specjalistycznego szpitala w Warszawie. Aby przeżyć, chłopiec musiał korzystać z respiratora.

W tamtym czasie padło wiele zarzutów, że chłopiec znalazł się w takim stanie z powodu szczepienia. Inni rodzice też zaczęli zgłaszać, że po podaniu tej szczepionki ich dzieci miały ciężkie powikłania, w tym drgawki.

Szpital jednak wydał oświadczenie, w którym stwierdził:

do chwili obecnej nie ma potwierdzenia, że stan dziecka mógłby mieć związek z przebytym szczepieniem.

Jedno jest pewne – stan dziecka w świetle obowiązującego prawa należało zakwalifikować jako niepożądany odczyn poszczepienny (NOP).

Czym jest NOP?

Ustawa definiuje pojęcie NOPu (niepożądanego odczynu poszczepiennego). Zgodnie z ustawą jest nim:

niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym.

Aby objaw choroby mógł być uznany za NOP, wystarczy tylko wykazanie samego związku czasowego ze szczepieniem. Jeszcze dobitniej mówi o tym rozporządzenie ws. NOP:

Jeśli nie podano inaczej i z wyjątkiem odczynów po BCG, za związane czasowo ze szczepieniem uznaje się zaburzenia stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki. Mogą być one wynikiem:

 1. indywidualnej reakcji organizmu człowieka szczepionego na podanie szczepionki,
 2. błędu wykonania szczepionki lub błędu podania szczepionki,
 3. zjawisk od szczepienia niezależnych, a tylko przypadkowo pojawiających się po szczepieniu.

Nieraz rodzice po podaniu szczepionki zgłaszają lekarzom różne niepokojące objawy, prosząc o zgłoszenie NOP. Często lekarze odmawiają, twierdząc, że dana choroba nie ma związku ze szczepieniem. Jest to błąd. Jeżeli rozstrój zdrowia pojawił się w okresie 4 tygodni po szczepieniu, jest to NOP. W świetle przytoczonych wyżej przepisów wystarczy sam związek czasowy.

Jak zgłosić NOP?

Jeżeli po szczepieniu zaobserwowałeś u swojego dziecka niepokojącej objawy, udaj się do lekarza. Dopilnuj, żeby lekarz opisał je w dokumentacji medycznej. Przypomnij lekarzowi o tym, że dziecko było szczepione (niech też odnotuje ten fakt).

Od tego momentu lekarz ma 24 godziny, żeby zgłosić NOP do Sanepidu. Wynika to wprost z ustawy:

Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego, ma  obowiązek, w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia jego wystąpienia, zgłoszenia takiego przypadku do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia jego wystąpienia.

W tym celu lekarz ma obowiązek wypełnić formularz, w którym opisuje, na czym polega NOP – czy wystąpiła tylko reakcja miejscowa, jak np. ropień w miejscu wstrzyknięcia. Czy też może wystąpiła reakcja ogólna, jak np. wstrząs anafilaktyczny, zasinienie kończyn. Czy wystąpiły powikłania, jak np. porażenie splotu barkowego, zapalenie mózgu (są to niektóre z objawów, które lekarz może odhaczyć na formularzu).

Następnie kwalifikuje NOP jako ciężki, poważny lub łagodny i przesyła formularz do Sanepidu powiatowego.

Natomiast pracownik powiatowej stacji uzupełnia formularz o takie dane, jak: ile osób zostało zaszczepione tą samą serią szczepionki, czy u innych osób wystąpiły odczyny i jaki był stan dziecka tydzień po podaniu szczepionki.

Zgłoszenie ciężkiego lub poważnego NOPu

Jeżeli lekarz zakwalifikował NOP jako ciężki lub poważny, to powiatowy inspektor ma godzinę na zawiadomienie o tym fakcie wojewódzkiego inspektora. Natomiast wojewódzki inspektor ma kolejną godzinę na przekazanie tej informacji Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Co robić, gdy lekarz nie chce zgłosić NOPu

Nieraz lekarze nie chcą realizować swojego ustawowego obowiązku i odmawiają zgłoszenia NOPu do Sanepidu. Tymczasem niezgłoszenie NOP przez lekarza, który go rozpoznaje lub podejrzewa jego wystąpienie, jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.

Być może lekarze nie mają świadomości o ciążących na nich obowiązkach. Może więc warto lekarzowi o nich pouczyć (osobiście lub za pośrednictwem kancelarii prawnej)?

Jeżeli nie odniosłoby to rezultatu, można zawiadomić organy ścigania o podejrzeniu popełnienia wykroczenia. Najlepiej w formie pisemnej. Do zgłoszenia proponowałbym załączyć kserokopię dokumentacji medycznej. Następnie w oparciu o Twoje zgłoszenie prokurator lub Policja powinny wszcząć postępowanie wyjaśniające, które może zakończyć się skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie.

Rodzaje NOPów

Warto wiedzieć, że rozporządzenie ws. niepożądanych odczynów poszczepiennych wymienia ich trzy rodzaje:

 • ciężki (mogący wymagać hospitalizacji, prowadzić co trwałego ubytku sprawności fizycznej lub umysłowej, a nawet kończyć się śmiercią),
 • poważny (odczyn, który charakteryzuje się dużym nasileniem objawów w postaci znacznego obrzęku kończyny),
 • lekki (nie ma szczególnie dużego nasilenia).

Lekarz w zgłoszeniu do Sanepidu ma obowiązek zakwalifikować NOP zgodnie z tym właśnie podziałem.

Badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem

Dlatego tak ważne jest prawidłowe przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego przed szczepieniem. Celem tego badania jest wykluczenie przeciwwskazań do podania szczepionki. Wszystko po to, żeby w możliwie największym stopniu wyeliminować ryzyko wystąpienia NOP.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com