Marcin Bartyński

radca prawny

Pomagam rodzicom w ich zmaganiach z Sanepidem i wojewodą. Piszę zarzuty i zażalenia. Sporządzam skargi do sądów administracyjnych...
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

Czy nieszczepienie dziecka jest wykroczeniem?

Marcin Bartynski12 marca 2019Komentarze (0)

Nieraz Sanepid w upomnieniu kierowanym do rodziców poucza, że nieszczepienie dziecka jest wykroczeniem. Zagrożonym karą grzywny do 1 500 zł. Sanepid powołuje się na następujący przepis:

Kto, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, nie poddaje się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu, (…) podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

Oraz na przepis:

Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, nie poddaje jej (…) szczepieniu ochronnemu lub badaniu.

Faktycznie, taki przepis rzeczywiście ktoś kiedyś umieścił w kodeksie wykroczeń. Ściślej – w art. 115.

Zwróć uwagę, że jest to grzywna z kodeksu wykroczeń. Nakładana wyrokiem przez sąd karny. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie o wykroczenie. Postępowanie rozpoczyna się wnioskiem o ukaranie złożonym przez oskarżyciela publicznego. W tego typu sprawach oskarżycielem publicznym może być Sanepid. Sprawa kończy się wyrokiem – skazującym lub uniewinniającym.

Zatem jest to inna grzywna, niż ta, którą może nałożyć wojewoda w postępowaniu egzekucyjnym. Maksymalna wysokość grzywny nałożonej przez sąd karny może wynieść 1 500 zł. Natomiast wojewoda może jednorazowo nałożyć grzywnę nawet do kwoty 10 000 zł.

Czy rzeczywiście niezaprowadzenie dziecka na szczepienie jest wykroczeniem?

Okazuje się, że nie – nie jest wykroczeniem. Jeżeli nie zaprowadzisz dziecka na szczepienie, nie popełniasz wykroczenia.

Żeby sąd karny Cię skazał, potrzeba czegoś więcej.

Przyjrzyj się uważnie temu przepisowi. Żeby sąd ukarał Cię grzywną, ktoś musi najpierw zastosować „środki egzekucji administracyjnej”. Czyli najpierw wysłać upomnienie, wystawić tytuł wykonawczy, nałożyć grzywnę w celu przymuszenia. W międzyczasie ty możesz się bronić zażaleniami, zarzutami, skargami administracyjnymi.

Więc samo niezaprowadzenie dziecka na szczepienie nie wystarczy, żeby wniosek o ukaranie trafił do sądu. Żeby można było mówić o wykroczeniu, najpierw ktoś musi uruchomić przeciwko Tobie całą machinę administracyjnego przymusu. Ty natomiast masz prawo bronić się przed grzywnami.

I dopiero jeżeli te wszystkie sprawy po wniesieniu Twoich zażaleń, zarzutów, skarg skończą się, a ty pomimo grzywien nadal nie stawiasz się na szczepienie, sąd karny może wydać wyrok skazujący.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: