Marcin Bartyński

radca prawny

Pomagam rodzicom w ich zmaganiach z Sanepidem i wojewodą. Piszę zarzuty i zażalenia. Sporządzam skargi do sądów administracyjnych...
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

Co grozi za nieszczepienie dzieci?

Marcin Bartynski14 lutego 2019Komentarze (0)

Co grozi za nieszczepienie dzieci?

Często szukacie w Internecie informacji o prawnych konsekwencjach nieszczepienia dzieci. W dzisiejszym wpisie pokażę wam, co grozi za niewykonanie obowiązku szczepień.

Krok pierwszy: przychodnia zawiadamia Sanepid

Jeżeli będziecie uchylać się od obowiązku szczepień i nie będziecie stawiać się z dzieckiem na badanie kwalifikacyjne, przychodnia zgłosi was do Sanepidu. Przychodnia ma bowiem obowiązek raz na kwartał wysyłać do GIS sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych. Każdorazowo przychodnia będzie załączać do sprawozdania imienny wykaz osób uchylających się od obowiązku szczepień.

Krok drugi: Sanepid wysyła upomnienie

Egzekucja nie może być wszczęta, zanim Sanepid nie prześle rodzicom pisemnego upomnienia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Upomnienie powinno spełniać określone wymogi, między innymi powinno zawierać wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Krok trzeci: Sanepid wystawia tytuł wykonawczy i składa wniosek o wszczęcie egzekucji

Upływa 7 dni od otrzymania przez rodziców pisemnego upomnienia. Rodzice nadal nie wykonali obowiązku. W tym momencie Sanepid złoży wojewodzie wniosek o wszczęcie egzekucji w celu przymuszenia do szczepień. Do wniosku o wszczęcie egzekucji Sanepid załączy:

  • sporządzony przez siebie tytuł wykonawczy, który powinien zawierać ściśle określone przez prawo elementy, w tym pouczenie o prawie do wniesienia zarzutów na tytuł,

  • odpis tytułu wykonawczego przeznaczony dla rodziców.

Krok czwarty: wszczęcie egzekucji

Teraz wojewoda przesyła rodzicom odpis tytułu wykonawczego. Z chwilą doręczenia tego dokumentu następuje wszczęcie egzekucji. Dodatkowo wojewoda doręczy rodzicom postanowienie o nałożeniu grzywny.

Grzywna w celu przymuszenia

Wojewoda ma prawo nakładać grzywnę kilkakrotnie – w tej samej lub większej kwocie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł. Natomiast grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą przekroczyć kwoty 50 000 zł.

Tak, jak napisałem wyżej – wojewoda informuje rodzica o nałożonej grzywnie w formie postanowienia. Samo postanowienie można żalić.

Jeżeli rodzic wykona obowiązek określony w tytule wykonawczym, wojewoda obligatoryjnie umorzy nieściągniętą wcześniej grzywnę. Jeżeli obowiązek zostanie wykonany, a grzywna zostanie wcześniej ściągnięta, rodzic może ubiegać się o zwrot grzywny w 75% lub w całości. Wojewoda może, ale nie musi zwrócić grzywny.

Jak bronić się przed grzywnami?

O tym opowiem innym razem. Rodzicowi przysługuje prawo do wniesienia zarzutów, zażalenia, do złożenia wniosku o umorzenie. Niezwykle istotne jest, żeby w dwóch pierwszych przypadkach pilnować krótkich terminów na podjęcie obrony. Jeżeli potrafisz działać sam – to działaj. Jeżeli czujesz, że przydałaby się pomoc, niezwłocznie skontaktuj się z prawnikiem. Pamiętaj, że prawnik w kancelarii może mieć na głowie dużo innych spraw i jeżeli zgłosisz się za późno, to może odmówić udzielenia Tobie pomocy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: