Marcin Bartyński

radca prawny

Pomagam rodzicom w ich zmaganiach z Sanepidem i wojewodą. Piszę zarzuty i zażalenia. Sporządzam skargi do sądów administracyjnych...
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

marzec 2019

Nieraz Sanepid w upomnieniu kierowanym do rodziców poucza, że nieszczepienie dziecka jest wykroczeniem. Zagrożonym karą grzywny do 1 500 zł. Sanepid powołuje się na następujący przepis: Kto, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, nie poddaje się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu, (…) podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany. Oraz na przepis: Tej samej karze […]

Uchwała Rady Miasta Częstochowy ograniczająca dostęp do przedszkoli nieszczepionym dzieciom Radni z Częstochowy w styczniu tego roku przegłosowali uchwałę mającą ograniczyć dostęp do przedszkoli nieszczepionym dzieciom. Otóż zgodnie z uchwałą w drugim etapie rekrutacji do przedszkola kandydat miał dostawać dodatkowe punkty za: zaszczepienie dziecka zgodnie z kalendarzem szczepień lub długotrwałe odroczenie obowiązku szczepień przez lekarza. […]

Grzywna w celu przymuszenia do szczepienia Kiedyś pisałem o tym, co Sanepid może zrobić, gdy nie szczepisz dziecka. O tym, że kieruje sprawę do wojewody. A wojewoda może wiele razy nakładać grzywnę w celu przymuszenia do szczepienia. Przepisy pozwalają wojewodzie na nałożenie grzywny wielokrotnie. Jednak każda grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a […]

Jeżeli Sanepid dowie się, że nie szczepisz dziecka, to prędzej czy później zrobi wszystko, żeby Cię do szczepienia przymusić. To znaczy wszystko, na co pozwalają przepisy. A przepisy pozwalają na wielokrotne nakładanie grzywny w celu przymuszenia. Jednak nie od razu ukarzą Cię grzywną. Zanim do tego dojdzie, ktoś musi przeprowadzić egzekucję. I musi ściśle przestrzegać […]

Opublikowany niedawno wpis Jak zgłosić NOP? cieszy się dużą popularnością wśród czytelników bloga. We wpisie wskazałem, jak przepisy definiują termin „niepożądany odczyn poszczepienny„. Że NOPem jest każde zaburzenie stanu zdrowia, które wystąpiło w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki. I że lekarz, który rozpoznaje NOP, ma obowiązek w ciągu 24 godzin wysłać zgłoszenie do Sanepidu. W […]